Close
 

Inżynieria drogowa

Specjalizujemy się w kompleksowym wykonawstwie robót drogowych

Inżynieria drogowa

Specjalizujemy się w kompleksowym wykonawstwie robót drogowych

Jesteśmy stosunkowo młodą ale prężnie rozwijającą się firmą działającą i realizującą inwestycje drogowe najwyższej jakości. Świadczymy usługi z zakresu budowy i modernizacji dróg, ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych. Posiadamy również doświadczenie z zakresu, kostki brukowej, podbudów lub z płyt betonowych drogowych i chodnikowych.

Nawierzchnie
  • bitumiczne
  • tłuczniowe
  • betonowe
najwyższej jakości

Jesteśmy stosunkowo młodą ale prężnie rozwijającą się firmą działającą i realizującą inwestycje drogowe najwyższej jakości. Świadczymy usługi z zakresu budowy i modernizacji dróg, ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych. Posiadamy również doświadczenie z zakresu, kostki brukowej, podbudów lub z płyt betonowych drogowych i chodnikowych.

Nawierzchnie
bitumiczne

Nawierzchnie
z kostki

Nawierzchnie
  • bitumiczne
  • tłuczniowe
  • betonowe
najwyższej jakości

Nawierzchnie
bitumiczne

Nawierzchnie
z kostki

NASZĄ SPECJALIZACJĄ SĄ DROGI

Sektory działań firmy Masy Polskie

Wytwórnia
bitumiczna

produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych wiążących i ścieralnych spełniające aktualne wymagania.

Prace
ziemne

Wykonujemy wykopy
pod koryta dróg i ulic, niwelacja terenu i profilowanie, wykonywanie nasypów

Wykonanie
podbudów

bitumicznych,
tłuczniowych,
betonowych,
stabilizacja gruntu cementem

Wykonanie
nawierzchni

bitumicznych: warstwa wiążąca i ścieralna, z kostki betonowej , granitowej i bazaltowej z płyt drogowych

Mała
architektura

chodniki,
alejki,
murki z elementów betonowych,
palisady,

W jaki sposób się rozwijamy

Rozwój Naszej firmy stawiamy na pierwszym miejscu dlatego z roku na rok powiększamy bazę sprzętową i wykonujemy większą ilość inwestycji

zobacz film z najnowszej realizacji

Polkowice budowa Ronda

zobacz film z najnowszej realizacji

Budowa drogi gminnej w Krzeczynie Wielkim

najnowsze zrealizowane inwestycje

Zakończone realizacje

Gmina Złotoryja

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leszczynie

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej na długości 714 m i szerokości 3,6 m co dało łączną powierzchnię 2580 m2.

Powiat Jaworski

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze

Zakres inwestycji obejmował:

– nawierzchnia bitumiczna: 3630 m2

– sieci kanalizacji deszczowej: 589 m2

– chodniki: 1305 m2

– ścieżki rowerowe: 412 m2

– trawniki: 640 m2

– zjazdy: 268 m2

Gmina Udanin

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Udanin

Zakres inwestycji obejmował:

– nawierzchnia bitumiczna: 1155m2

– miejsca postojowe w ilości 25 sztuk

referencje wystawione przez inwestorów

Referencje

Projekt nowego biurowca i bazy pracowniczej

zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami

Kontakt